Algemeene Paarden- en Veeverzekering-Mij.

Klein drukwerk
Afmetingen:8,9 x 13,8 cm.