Zwolsche Algemeene N.V.

Door de industriŽle revolutie in de tweede helft van de negentiende eeuw was er een snelgroeiende arbeidersklasse. Het was in het begin van de 20ste eeuw dat de toenmalige Minister Cornelis Lely, ook bekend als waterstaatkundige en bouwer van de Afsluitdijk, een ontwerp Ongevallenwet indiende. De wet werd aangenomen en trad op 1 juni 1901 gedeeltelijk, op 1 december 1902 effectief en op 1 februari 1903 volledig in werking. De wet had tot doel industriearbeiders die gevaarlijke werkzaamheden verrichtten, te beschermen tegen de financiŽle gevolgen van ongevallen die hen op het werk overkwamen. Dit risico moest de werkgever zelf dragen of kon het risico overdragen aan de sociale verzekeraar: de Rijksverzekeringsbank.
Het was in die tijd dat in Zwolle een aantal aannemers besloten dit zelf te doen omdat zij het goedkoper konden doen en richtten daartoe op 16-4-1902 de N.V. Eerste Onderlinge Aannemers-Verzekering-Maatschappij op. In 1908 werd de Zwolsche Algemeene opgericht. De activiteiten van de Eerste Onderlinge werden in 1938 gestaakt en overgedragen aan de Zwolsche Algemeene. In 1931 is het kantoor verplaatst naar Utrecht, een pand aan de Moreelselaan. In juli 1970 werd het bedrijf overgenomen door I.T.T. Begin jaren zeventig is Abbey leven, onderdeel van ITT concern, ondergebracht bij de Zwolsche Algemeene en voortgezet onder de naam: Zwolsche Algemeene leven. In 2002 bestond de Zwolsche Algemeene 100 jaar. In 2000 gingen de belangen over naar AGF welke reeds voor 60% in bezit was van Allianz. In de tweede helft van 2002 is de Zwolsche Algemeene samen met Royal Nederland volledig overgenomen door Allianz.
 
Verder