VOV

VOV, Vrijwillige Ouderdoms Verzekering ontstaan door de Ouderdomswet van 1919. Er kunnen geen rechten meer worden ontleend. De wet is in begin jaren 90 opgehouden te bestaan
Elke deelnemer is benaderd en de polis is daarna afgekocht. De archieven zijn inmiddels vernietigd.
 
Verder