Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij. Utrecht.

De wortels van verzekeraar AMEV stammen uit 1847, uit een lokaal Utrechts begrafenisfonds met het devies 'Let op uw einde'. In ruil voor een wekelijkse premie van enkele centen, ontvangen de nabestaanden bij overlijden een uitkering om de begrafenis te betalen. Naast het begrafenisfonds wordt in 1883 de moderne levensverzekeraar Levensverzekering Maatschappij Utrecht opgericht. Zowel door productie als door overnames lukt het De Utrecht een vooraanstaande positie te verwerven. De Utrecht is een familiebedrijf, gedomineerd door de families Bol, Ingenegeren, Negerman en Verloop. Vijf generaties lang nemen deze families zitting in directies en raad van commissarissen. Om de familiebelangen veilig te stellen en overnames te vergemakkelijken, wordt in 1920 de Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen opgericht (A.M.E.V.).
 
Verder