Noord Braband

"Noord-Braband" Maatschappij van verzekering op het leven. Opgericht in 1843 te 's-Hertogenbosch onder de naam: Noord-Brabandsch Begrafenis-Fonds met als zinspreuk, "Tot algemeen welzijn". Opgericht door E. Jansen Hz en de te Waalwijk wonende W. Timmermans. In 1855 verhuisde de zetel van het fonds naar Waalwijk.
In de eerste jaren van haar bestaan was er nog een keuze te maken dat de polis geld uitkeerde of de begrafenis werd verzorgd.
Afhankelijk van de verzekerde klasse werd men met meer of minder begeleiding naar een duurdere of goedkopere rustplaats gebracht.
Nog even iets over de schrijfwijze van de naam "Noord-Braband".
De aanhechting met BelgiŽ van onder andere de provincie (Zuid-) Brabant leidde tot een naamsverandering van Nederlands Staats-Brabant, dat op 30 september 1815 van het predicaat Noord werd voorzien.
Noord-Braband met een d op het einde, wel te verstaan, die in de nieuwe grondwet van 1848 in een t veranderde.
Dit verklaart waarom in 1843 de naam Noord-Braband, Braband met een d werd geschreven en dit al die jaren zo is gebleven.

Overnames en fusie:

-1871 Overname Van de Ven's Begrafenisfonds te Den Bosch,
-1885 Naamswijziging in: Noord-Braband, Maatschappij van Verzekering op het leven.
-1895 Omzetting in een N.V.,
-1920 Overname Zorg en Hulp te Rotterdam (1850),
-1923 Overname Onderlinge Uitkeringskas De Gelduitzetting te Loon op Zand (1843),
-1961 Overname Onderlinge Middenstands-levensverzekerings Maatschappij te Den Haag,
-1969 Opgegaan in de Delta Verzekeringsgroep N.V. (1968) die voortkwam uit De Hollandsche
          SociŽteit en Amstleven,
-1969 Fusie met de N.V. Ned. Lloyd tot Delta Lloyd Verzekeringsgroep,
-1971 Overname N.V. Levensverzekering Maatschappij Aurora te Rotterdam (1887).
 
Verder