Nezam, Schadeverzekeringen

"Nezam" N.V. Alg. Verzekering Maatschappij 's-Gravenhage.
Doel: Het uitoefenen van alle brances van verzekering en het verrichten van alles, wat daarmee in de ruimste zin verband houdt, een en ander met5 uitdrukkelijke uitsluiting van het levensverzekeringsbedrijf- en spaarkasbedrijf in de zin van de wet op het levensverzekeringsbedrijf (1922).
Overgenomen door AEGON.
 
Verder