ENNIA

In 1969 werden de Eerste Nederlandsche, de Nieuwe Eerste Nederlandsche en de "Nillmij" samengesmeed tot Ennia.

In 1983 kwam het tot een fusie tussen de onderlinge AGO en de beursgenoteerde Ennia onder de naam AEGON. De naam heeft vooral bekendheid gekregen door de schaatssport.
Voorlopers in hoofdlijnen:

ENNIA (1969-1983) hierin zijn opgenomen:

-Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij op het leven
tegen invaliditeit en ongelukken (1882-1969),
-Vennootschap Nederland (1858-1913),
-Levensverzekerings Maatschappij Dordrecht (1874-1919),
-Algemeen Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds (1828-1897),
-Onderlinge BegrafenisVereeniging,
-Verzekeringsbank De Nieuwe Eerste Nederlandsche (1903-1969),
-Levensverzekerings Maatschappij Nillmy van 1859 (1932-1969),
-Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en lijfrente Maatschappij
(1859-1932),
-Levensverzekerings Maatschappij Arnhem (1899-1949),
-Alboz (1977) voorheen ALB, -Algemeene Levensverzekering Bank N.V.
(1903-1977).
 
Verder