AVVL

De Vereniging voor Crematie AVVL is in 1919 opgericht. In "De Kroon" aan het Amsterdamse Rembrandsplein kwamen zo'n zeventig mensen samen voor de oprichtingsvergadering van de "Arbeiders Vereeniging Voor Lijkverbranding". Hun doelstelling was het verbreiden van de crematiegedachte.
Het logo op het emaillen-reclamebord beeldt de vlammen uit. In 1952 had de vereniging ruim 35000 leden. In 1964 is het paus Paulis VI die het verbod op crematie voor katholieken intrekt. Op 31 december 1968 telt de vereniging inmiddels 158424 leden en eind 1980 315000 leden. In 2001 komt het tot een fusie van (de verenigingen) NUVA en AVVL en ontstaat Yarden. Het goede uit het verleden heeft een plaats in het heden.
 
Verder