ANKER VERZEKERINGEN

In 1907 spraken de leden van de vereniging "Het Noorden" op basis van onderlinge solidariteit af gezamenlijk de schade te vergoeden die de leden moesten betalen als gevolg van ziekte of ongeval van hun schepelingen. In 2007 zijn de naam en de structuur van de organisatie drastisch gewijzigd maar de doelstelling is hetzelfde gebleven.
In 1956 lanceerden vader en zoon Kramer het plan om een speciale ziektekostenverzekeringsmaatschappij voor de binnenschippers op te richten onder de naam Het Anker.
Pas in 1995 veranderde de verzekeraar: Onderlinge Maatschappij tot verzekering van Wettelijke Werkgevers risico's voor Reders "Het Noorden" in "Het ANKER, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid u.a." (In de praktijk "Anker Redersverzekering" genoemd.)
In 2005 viel tevens het besluit om de maatschappij samen te voegen met Anker Rechtsbijstand verzekeringen.
Eind 2006 werd de onderlinge omgezet in een NV.
 
Verder