Amstelbank Levensverzekering Mij., De (1907)

Levensverzekering Maatschappij „De Amstelbank” is eind jaren dertig geliquideerd.
Vereffenaarster: Levensverzekering Maatschappij „Utrecht”
 
Verder