AMEV NV

AMEV NV
De wortels van verzekeraar AMEV stammen uit 1847, uit een lokaal Utrechts begrafenisfonds met het devies 'Let op uw einde'. In ruil voor een wekelijkse premie van enkele centen, ontvangen de nabestaanden bij overlijden een uitkering om de begrafenis te betalen. Naast het begrafenisfonds wordt in 1883 de moderne levensverzekeraar Levensverzekering Maatschappij Utrecht opgericht. Zowel door productie als door overnames lukt het De Utrecht een vooraanstaande positie te verwerven. De Utrecht is een familiebedrijf, gedomineerd door de families Bol, Ingenegeren, Negerman en Verloop. Vijf generaties lang nemen deze families zitting in directies en raad van commissarissen. Om de familiebelangen veilig te stellen en overnames te vergemakkelijken, wordt in 1920 de Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen opgericht (A.M.E.V.). In de fusiegolf aan het begin van de jaren '60 is het noodzakelijk in een groter verband te gaan werken en verdwijnt het karakter van familiebedrijf. Veel levensverzekeraars en schadeverzekeraars gaan deel uitmaken van de A.M.E.V.-groep. Zij gaan met elkaar verder onder de nieuwe naam AMEV. In 1974 is de integratie voltooid. In 1983 worden de werkmaatschappijen in Nederland gegroepeerd in een N.V. onder de naam AMEV Nederland. Zodra het structuurbeleid tussen banken en verzekeraars vrijer wordt, is AMEV de eerste Nederlandse verzekeraar die in 1990 besluit tot volledige samenwerking met een bank: VSB Groep. In hetzelfde jaar bundelen AMEV en de Belgische verzekeringsmaatschappij AG Groep hun operationele activiteiten in één groep onder de naam Fortis. In 2000 neemt Fortis ASR Verzekeringsgroep over. In oktober 2005 gaan AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend onder de naam Fortis ASR verder.
Hier een kleine opsomming van de meest bekende maatschappijen die in de loop der jaren door de "Utrecht" en AMEV zijn overgenomen:

-1883 Utrechts Begrafenisfonds "let op uw einde"(1847)
-1888 Begrafenisfonds Bossche Kasse
-1893 Begrafenisfonds te Zierikzee
-1894 Maatschappij Tot Uitkering bij Overlijden
-1898 Algemeen Amsterdamsche Begrafenis Socieëteit
-1900 OnderlingBegrafenis fonds Zeelandia (1852)
-Overijssels Uitkeringsfonds (1873)
-Nederlandsche Verzekeringsbank
-1907 Heldersche Verzekerings Maatschappij De Onderneming (1902) waaronder Memento Mori (1871)
-1908 Afdeling Volksverzekering der Nationale Levensverzekering Bank, waaronder de Tilburgsche Verzekeringsbank en Voorzorg
-1910 Levensverzekering Maatschappij Phoenix Plattelands Begrafenisfonds te Ijsselmonde (1847)
-1911 Algemeen Begrafenisfonds Leeft en Zorgt (1877) Fonds tot uitkering van begrafeniskosten 1919 Begrafenisfonds Tot Nut van 't Algemeen (1833-1860) Zuid-Hollandsche Maatschappij van Verzekering
-1920 Algemeene Utrechtsche
-1929 Levensverzekering Maatschappij Astra
-1930 Volksverzekeringsbank Oldambt, -1935 PTT-Onderlinge
-1937 Bijlhouersknechts Doodenbus (1803-1933)
-1938 Utrechtsche Levensverzekering Maatschappij N.V. (1876)
-Levensverzekerings Bank Amsterdam (1892)
-Het Begrafenisfonds Kwadijk (1870)
-1952 Levensverzekerings Maatschappij Nijmegen (1910)
-Zonder Baatzucht
-Levensverzekering Maatschappij OLVA
-1966 Holland N.V. (1895)
-1969 Levensverzekerings Maatschappij van De Groote Bossche van 1838
-HAV-Bank, Verenigde Verzekering Maatschappijen (VVM)
-Johan de Witt N.V. Levensverzekerings Maatschappij,
-Amsterdamsche Levensverzekerings Genootschap, Rotterdamsche Verzekeringsbank (1918), USVL
-1981 Ardanta.
 
Verder