Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA

Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, opgericht 01-04-1847.
Het Ziekenfonds had als doel armlastige ziekenbehandeling te geven en ziekengelden uit te keren.
Overgegaan in Ziekenfonds voor Amsterdam en omstreken, ZAO.
Tevens opgericht NV Levensverzekering Maatschappij A.Z.A. voor volksverzekeringen.
Uitkering max. f 500,- bij overlijden.
Vooral A.Z.A. is historisch gezien een belangrijk ziekenfonds geweest. De oprichters waren dokters die alleen mensen onder een bepaalde welstandsgrens toelieten.
Het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam is later opgegaan in Reaal Leven.
Tot 2006 kenden we nog steeds het fenomeen van de loongrens die er toe leidt dat we twee typen zorgverzekeringen voor curatieve zorg hebben: de Ziekenfondsverzekering en de Particuliere Ziektekostenverzekering. In 2006 is de basisverzekering voor ziektekosten ingevoerd en is het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwenen.
 
Verder