Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds

Opgericht op 11 maart 1874 door het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. De afdeling Amsterdam kiest het hoofdbestuur uit haar midden.
De reserves worden belegd in Amsterdam, onkosten worden bestreden uit de algemene kas en er is één centraal jaarverslag voor de leden.
Van de zes commissarissen moeten er twee uit het Centraal bestuur van de ANWV komen.
Sinds 1931 Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds en in 1937 opgegaan in Vesta Maatschappij van Levensverzekering NV.
Deze laatste maatschappij is weer opgegaan in RVS Verzekeringen.
 
Verder