VERZEKERAARS

De opzet van het Virtueel Verzekeringsmuseum is om per verzekeraar zoveel mogelijk zaken te laten zien aan de geÔnteresseerde bezoeker. Naast de oude polisbladen zijn dat ook de buitenreclames, gedenkboeken en penningen. Agenten die voor de verzekeraars werkzaam waren kregen spulletjes om weg te geven aan de klanten. De verzekeraars wilden op deze wijze onder de aandacht komen en blijven van de consumenten. U moet zich voorstellen dat in die tijd er geen radioreclame bestond om nog maar te zwijgen over TV. Er wordt gestreefd per verzekeraar een korte omschrijving te geven van het ontstaan van de maatschappij en hoe het verder de maatschappij is vergaan.

Vooral na de oorlog zijn door overnames en fusies veel nieuwe maatschappijen ontstaan. Vertrouwde namen als, de Nederlanden van 1845, de "Utrecht", Victoria-Vesta verdwenen van de markt. Een maatschappij, opgericht in 1838, is nog steeds onder haar naam, RVS, werkzaam. Om zo volledig mogelijk te zijn, hebben wij ook deze nieuwe verzekeraars opgenomen in ons overzicht. Denk hierbij onder andere aan Aegon, AMEV, Delta Lloyd, Fortis ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal. Ook de werkzaamheden van de agenten ging veranderen. Eerst was het vooral de incasso bij de mensen thuis en later werd dit overgenomen door de banken. Er ontstonden steeds meer assurantiekantoren en de nadruk ging steeds meer liggen op financiŽle adviezen en op verkoop van polissen.
De groep verzamelaars van emaillen reclameborden is de laatste jaren enorm gegroeid. Om die reden hebben wij hiervoor een aparte rubriek gemaakt. Zij kunnen bij de rubriek, "emaillen borden", meteen alles hierover opzoeken. Ook kan men via "verzekeraars" naar een gezochte maatschappij gaan en bij "verder" ziet men of het museum hierover informatie heeft. Er is in de loop der jaren door de verzekeraars veel op de markt gebracht. Bij "diversen" kan men dit opzoeken. Deze rubriek is ook nog verder uitgesplitst in diverse onderwerpen. Nieuwe materialen zijn altijd welkom.
 
Selecteer hieronder een verzekeraar en u ontvangt informatie waarover het museum beschikt.
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
*Algemeen*

A.A.Z.
ACHLUM Assurantie Maatschappij
AEGON-Verzekeringen
AG van 1824
AG van 1830
AGO
Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA
Algemeene Brand Guarantie my.
Algemeene Friesche Brandwaarborg my
Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Algemeene Friesche Schadeverzekering Maatschappij
Algemeene Groninger, Levensverzekering-Maatschappij
Algemeene Levensverzekering-Bank NV
Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente
Algemeene Mij van Levensverzekeringen.
Algemeene Noord-Hollandsche van 1878, Mij van Levensverzekering
Algemeene Paarden- en Veeverzekering-Mij.
Algemeene Spaarverzekering
Algemeene Verzekering SociŽteit N.V. Utrecht
Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V.
Alliance, Brandverzekering-Mij.
ALMELO , Ond. Verzekeringsmij. voor paarden- en rundvee
Amersfoortse Verzekeringen, De
AMEV NV
Amstelbank Levensverzekering Mij., De (1907)
Amsterdam Levensverzekering Bank NV
Amsterdamsch N.V. Ziekenfonds
Amsterdamsche Glasverzekering Maatschappij
Amsterdamsche Mij van Levensverzekering
Amsterdamsche Mij voor verzekering op het leven tegen ongelukken en invaliditeit
Amsterdamsche Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij van 1822.
Amsterdamsche Verzekeringsbank
Amstleven, Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
ANKER VERZEKERINGEN
ANOVA
ANOZ
ARAG
Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Arnhemsche Verzekering Maatschappij
Artsen, Onderlinge Verzekering-Maatschappij voor
Assumij van 1896, De
Assurantie Compagnie Amsterdam anno 1771
Assurantie Compagnie van de Schelde
Assurantie Maatschappij tegen Brandschade
Atlantic Verzekering Maatschappij
Atlas de, Amsterdamsche Spiegelglas Verzekering Mij.
Aurora Levensverz. Mij
Auto Onderlinge, Verzekerings Mij.
Avťro, Achmea
AVVL