TUSSENPERSONEN

Korte inleiding

Toen ik de start maakte om ook zaken van tussenpersonen op mijn website vast te leggen stuitte ik als eerste op de vraag, welke naam moet ik nu gebruiken. Ik ken een dergelijk persoon nog onder de naam van bode, verzekeringsagent, assurantieadviseur, assurantiebezorger, financiŽle adviseur, intermediair, assurantiemakelaar, volmachthouder en als tussenpersoon. Mijn keuze viel op de laatste, de tussenpersoon. De schakel tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Anno 2007 merk ik nog steeds dat de tussenpersoon op basis van zijn kennis duidelijk een meerwaarde kan geven aan het product verzekeringen en hypotheken. Ook speelt de deskundige tussenpersoon een grote rol bij het vertalen van de wirwar van productinformatie en regelgeving een oplossing die afgestemd is op die ene persoon.


Eind negentiende, begin twintigste eeuw konden de burgers bij overlijden terugvallen op de burenhulp. Daarnaast was het gebruikelijk, dat de bevoorrechte erfgenaam de verplichting op zich nam om zijn of haar broers en zusters te voorzien van onderhoud, verpleging en een huwelijksuitzet. Maar ook was er de verplichting om de ouders  "behoorlijk aan het eind te brengen". (Dat wil zeggen te onderhouden en fatsoenlijk te begraven.)
 

 

Eind negentiende eeuw kwamen vele onderlinge fondsen hiervoor in de plaats. Er werden begrafenispolissen gesloten van zestig gulden en de premie van enkele centen werd wekelijks door de bode opgehaald. In die tijd waren dat ruim 400 onderlinge fondsen. Later kwamen de volksverzekeringsmaatschappijen en de begrafenisverenigingen hiervoor in de plaats.


In die tijd had men geen diploma nodig om zich te kunnen vestigen als bode of verzekeringsagent. De grootste taak was geld ophalen bij de verzekerde en had veelal betrekking op het ziekenfonds en op de begrafenispolissen. Ook het sluiten van de polis behoorde tot hun taak. Veelal wel met ondersteuning van iemand van dat fonds. In de jaren 1940/1950 ging men zich ook bezig houden met het verzekeren van de woning en de inboedel tegen brand. Enkele jaren later kwam daar de WA bij. In die tijd stelde men geen eisen ter waarborging van het vakkundig uitoefenen van het vak van verzekeringsagent.


Langzaamaan zag men wel in, dat de kennis van de verzekeringsagenten moest worden verbeterd. Op 22 juni 1948 werd het eerste ontwerp, van wet tot regeling van het assurantiebemiddelingsbedrijf, aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 11 december 1954 is de wet in werking getreden. C- agenten, die al vůůr 22 juni 1948 als tussenpersoon werkzaam waren, werden vrijgesteld van verdere vakbekwaamheidseisen.


De Sociale Economische Raad(SER) werd voor uitvoering van deze nieuwe wet belast. Nu, ruim 50 jaar later hebben we weer een geheel nieuwe wet, Wet financieel toezicht (Wft) In 2002 werd de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM), in opdracht van het Ministerie van FinanciŽn, aangesteld als nieuwe toezichthouder. Om dat toezicht vorm te geven richtte de AFM op haar beurt begin januari 2003 het Platvorm FinanciŽle Dienstverlening (PFD) op. Onder leiding van de AFM werkten daarin brancheorganisaties uit de financiŽle sector samen om de precieze invulling van de wet inhoud te geven. Per 1 januari 2006 is de nieuwe wet in werking getreden en is het toezicht van de SER komen te vervallen.


De markt is de laatste tijd flink aan het veranderen. De kantoren worden almaar groter. Diverse grote landelijke kantoren zijn in handen van verzekeraars en meer dan de helft van de assurantietussenpersonen werkt samen via inkooporganisaties. Ook het Internet heeft zijn intrede gedaan in onze markt. Verzekeraars kiezen naast het kanaal met tussenpersonen ook voor het Internet kanaal. De tussenpersonen zitten niet stil en maken ook volop gebruik van dit kanaal. Het voordeel is nog wel steeds, dat zij vooral de belangen behartigen van de consument. Dit is iets wat u niet uit het oog moet verliezen als u de keuze moet maken tussen het zelf regelen of via een deskundige tussenpersoon.


Om u een beeld te geven over het werk en achtergrondinformatie van tussenpersonen heb ik een kleine opsomming gemaakt. Als u klikt op een van onderstaande onderwerpen krijgt u uitgebreide informatie over dit onderwerp .

 

  Advertentie     Nog in behandeling  
  Agentenaanstelling        
  Boeken en Jubileumuitgaven        
  GeŽmailleerde reclameborden        
  Kwitantiekaart     Nog in behandeling  
  NB VA     Nog in behandeling  
  NVA     Nog in behandeling  
  Reclame-uitingen     Nog in behandeling