SPAARKLOKKEN

In de jaren dertig nam het aantal volksverzekeringen fors toe.
Verzekerde bedragen van vijftig en honderd gulden waren in die tijd heel normaal.
Na de tweede wereldoorlog namen de verzekerde bedragen toe van 300 tot 1000 gulden.
Toch was het voor veel mensen een probleem om de premie altijd tijdig te voldoen." De Groot-Noordhollandsche van 1845 " kwam toen als een van de eerste met een spaarklokverzekering.

De premiŽn moesten worden voldaan door storting in de bij de polis, in bruikleen verstrekte spaarklok, in termijnen als in de polis aangegeven.
Een vertegenwoordiger der Verzekering zal de bij deze polis in bruikleen afgegeven spaarklok eens per kwartaal ledigen.
Hetgeen zich als dan minder in de klok bevond dan 13 weken premie moest ineens worden bijbetaald. Voor de ontvangen premiŽn werd door de vertegenwoordiger een door de directie getekende kwitantie afgegeven.

Bij omzetting in een premievrije polis of bij afkoop der verzekering, werd de spaarklok, indien tenminste drie volle jaarpremiŽn waren voldaan, kosteloos het eigendom van de verzekeringnemer.

Overzicht spaarklokken

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Object:Spaarklok
Opmerking:Sedert 1936 kende deze verzekeraar spaarklokverzekeringen.
Eens per kwartaal kwam de agent de klok leeghalen.

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Object:Spaarklok
Opmerking:Sedert 1936 kende deze verzekeraar spaarklokverzekeringen.
Eens per kwartaal kwam de agent de klok leeghalen.

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Object:Spaarklok
Opmerking:Sedert 1936 kende deze verzekeraar spaarklokverzekeringen.
Eens per kwartaal kwam de agent de klok leeghalen.

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Object:Spaarklok
Opmerking:Sedert 1936 kende deze verzekeraar spaarklokverzekeringen.
Eens per kwartaal kwam de agent de klok leeghalen.

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Object:Spaarklok
Opmerking:Sedert 1936 kende deze verzekeraar spaarklokverzekeringen.
Eens per kwartaal kwam de agent de klok leeghalen.

Noord Hollandsche Levensverzekering Mij NV
Object:Spaarklok
Opmerking:Premiespaarklok die door 't Hooge Huys levensverzekeringen sinds de vijftiger jaren werd uitgereikt aan verzekerden om op deze manier de premie bij elkaar te sparen.

Oude Haagsche van 1836
Object:Spaarklok
Opmerking:Premiespaarklok die de Oude Haagsche van 1836 aan de verzekerden in bruikleen gaf.
De klok liep door het inwerpen van kwartjes of guldens.
De verzekeringsbode kwam van tijd tot tijd de klok legen.
Met het geld werd de premie voldaan.