GEDENKBOEKEN

Als verzamelaar en onderzoeker op het gebied verzekeren loop ik tegen het probleem aan dat veel literatuur moeilijk of niet te vinden is.

Een van de redenen is dat een groot deel van de publicaties in het officieuze circuit verschijnt. Dat wil zeggen dat het in eigen beheer wordt uitgegeven of in beperkte oplage door een uitgever.
Om mee te weten over de geschiedenis van specifieke verzekeringsmaatschappijen blijf ik op zoek naar gedenkboeken of andere oude uitgaven die betrekking hebben op verzekeren.

Een aantal van deze boeken zijn ook weer terug te vinden bij verzekeraars waar meer onderwerpen terug zijn te vinden.

Overzicht gedenkboeken

*Algemeen*

Titel:Spaarbanken in Nederland
Ideeën en organisatie,
1817 - 1990
Formaat:24 x 25 cm.
Auteur:Joost Dankers
Jos van der Linden
Jozef Vos
Druk:Lannoo Drukkerij Tielt (België)
Datum:2001

*Algemeen*

Titel:De Generale Bank 1822-1997
Een permanente uitdaging.
Formaat:26,7 x 23,5 cm.
Auteur:Herman van der Wee
Monique Verbreyt
Druk:Drukkerij Lannoo NV
Datum:augustus 1997

*Algemeen*

Titel:Gevoel van Schade
Expertise en schadeafwikkeling Calamiteiten 1992-2001
Formaat:25,6 x 21,6 cm.
Auteur:Eliane Schoonman Amsterdam
Druk:Ando bv Den Haag
Datum:2001

*Algemeen*

Titel:Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank.
Jubileumboek t.g.v. 100 jaar SVB.
Formaat:27,6 x 19 cm.
Auteur:Dr. Maarten van Bottenburg
Druk:Walburg Pers
Datum:2001

*Algemeen*

Titel:85 jaar Nederlandse vereniging van Hypotheekbanken.
Formaat:24,9 x 16,5 cm.
Auteur:Prof. Mr. A. A. van Velten
Mr. J. F. Visser
Mr. D. C. Hannema
Drs. M. H. G. Rempt
Datum:1991

*Algemeen*

Titel:Maliebaan 14
De plaats waar de Stichting VSB Fonds sinds 23 juli 1990 gehuisvest is.
Formaat:23,6 x 24,9 cm.
Auteur:Ton Lodders
Druk:Drukkerij Cees Badoux, Utrecht
Datum:8 oktober 1990

*Algemeen*

Titel:The London Assurance 1720-1920
Formaat:22,3 x 17,8 cm.
Auteur:G. S. Street
Druk:B. Clay and Sons, Ltd
Datum:1920

*Algemeen*

Titel:Gala Jubileum Concert
1817-1992
175 Verenigde Spaarbank
Formaat:23,5 x 26,5 cm.
Auteur:Frits de Haen
Ton Lodders
Druk:Lunodruk
Houten
Datum:oktober 1992

*Algemeen*

Titel:Woonfonds Hypotheken
25 jaar flexibileit in zekerheid.
Formaat:24,5 x 16,9 cm.
Auteur:Anne Jongstra
Druk:Casparie Apeldoorn.
Datum:1998

*Algemeen*

Titel:Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999
Formaat:23,5 x 18 cm.
Auteur:Joh de Vries
Wim Vroom
Ton de Graaf
Druk:De Bussy Ellermans Harms bv, Amsterdam
Datum:juli 1999
2e druk november 1999

*Algemeen*

Titel:De Hollandse Polder, model en werkelijkheid.
Deze uitgave is gemaakt voor Sam Jonker ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter.
Formaat:21,6 x 30,2 cm.
Datum:22-2-2000

*Algemeen*

Titel:Hollandsche Hypotheekbank
Neerlands Welvaart
Formaat:32 x 24,6 cm.
Auteur:Mr. Th. J. M. A. westerwoudt
Druk:Ipenbuur & van Seldam, Amsterdam
Datum:juli 1919

*Algemeen*

Titel:33 jaar vast en variabel 1969-2002
Uitgegeven i.v.m. het uiteen gaan van het particulier en zakelijk bedrijf van Westland/Utrecht Hypotheekbank.
Formaat:24,5 x 16,2 cm.
Druk:De Bussy Ellerman Harms BV, Amsterdam
Datum:2002

*Algemeen*

Titel:Lachen Verzekerd.
Met een selectie uit Jus D'Assurance uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Assurantie Magazine.
Formaat:15,5 x 21,4 cm.
Datum:2003

*Algemeen*

Titel:Convergerende belangen
Belangenbehartiging van de Zorgverzekeraars in historisch perspectief: 1900-2001.
Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan ZN.
Formaat:26,7 x 20 cm.
Auteur:K. P. Compagne
Druk:Van den Berg's Drukkerij, Maarn
Datum:juli 2001

*Algemeen*

Titel:Lage Landen, Hoge sprongen.
Nederland in beweging 1898-1998, Rabobank 100 jaar.
Formaat:29,6 x 24,2 cm.
Auteur:Jos van der Lans
Herman Vuijsje
Datum:1998

*Algemeen*

Titel:Het Cooperatieve Alternatief, 100 jaar Rabobank 1898-1998
Formaat:28,1 x 20,5 cm.
Auteur:Keetie Sluyterman
Joost Dankers
Jos van der Linden
Jan Luiten van Zanden
Druk:Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent België
Datum:maart 1998

*Algemeen*

Titel:"Toezien of toekijken"
Verzekeringskamer 75 jaar 1923-1998
Formaat:27,6 x 22,5 cm.
Druk:BV De Handelsdrukkerij van 1874, Leeuwarden.
Datum:1998

*Algemeen*

Titel:75 jaar BVA Beurtvaartadres.
Verleden, heden en toekomst 1927-2002
Formaat:29,1 x 21,5 cm.
Auteur:Arjan Otte
Datum:2002

*Algemeen*

Titel:30 jaar Haags Verzekeringscentrum (HVC) 1958-1988
Auteur:Hermen Kranendonk
Datum:1989

*Algemeen*

Titel:Ik verzeker je…….
Avontuurlijke ontmoetingen in veelzijdig assurantieland.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan SVV.
Formaat:19,9 x 11,9 cm.
Auteur:Ank kuipers
Marc-Robin Visscher
Datum:maart 1990

*Algemeen*

Titel:Bankspiegel
De Twentsche Bank 1861-1961
Formaat:23,9 x 15,3 cm.
Druk:Handelsdrukkerij Utrechts Nieuwsblad Utrecht
Datum:1961

*Algemeen*

Titel:NMB, het ontstaan van de geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927
Formaat:23 x 15cm.
Auteur:drs. J. Stoffer
Druk:Kluwer, Deventer
Datum:1985

*Algemeen*

Titel:Van ABP naar Obvion.
25 jaar hypotheken uit Heerlen.
Formaat:18,7 x 14,3 cm.
Auteur:Guido Corten
Druk:Strijbos Grafische Groep
Datum:1 januari 2005

*Algemeen*

Titel:Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948
Formaat:27,0 x 20,0 cm.
Auteur:Mr. Ph. C. M. van Campen
Drs. P. Hollenberg
Drs. F. Kriellaars
Datum:augustus 1949
Opmerking:Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven

*Algemeen*

Titel:De balans van 225 jaar
F. van Lanschot, bankiers
Formaat:22,6 x 14,0 cm.
Auteur:J. M. G. van Lanschot
H. L. van Lanschot
J. C. van Lanschot
Datum:juni 1962
Opmerking:Een korte overzicht van de geschiedenis van ons Huis en de balans per 31 maart 1962

*Algemeen*

Titel:R. Mees & Zoonen
1720-1920
Formaat:33,1 x 26,2 cm.
Auteur:Mr. R. Mees
Druk:Koninklijke Boek- en Steendrukkerij CORNs IMMIG & Zoon Rotterdam
Opmerking:Ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan

ACHLUM Assurantie Maatschappij
Formaat:21,9 x 28,8 cm.
Druk:Stoomdruk Firma B. Cuperus Az. Te Bolsward
Datum:1911

AEGON-Verzekeringen
Titel:Managen, met een glimlach.
Kees Storm, lid van de Raad van Bestuur van AEGON NV in de jaren 1986-1990
Formaat:20 x 13 cm.
Auteur:Drs. K. Storm
Druk:BV De Handelsdrukkerij van 1874, Leeuwarden
Datum:december 1990
3e druk juli 1993

AEGON-Verzekeringen
Titel:Leeuwenborg
Over mensen en gebouwen.
Nieuw kantoorgebouw van AEGON in Leeuwarden.
Formaat:28,7 x 21,5 cm.
Auteur:Ria Efdée
Druk:BV De Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden
Datum:maart 1970

AEGON-Verzekeringen
Titel:In 't Spionnetje.
26 "spionnetjes" gebundeld in dit boekje. Eerder uitgegeven in het maandelijkse personeelsmagazine van AEGON Nederland.
Formaat:17,2 x 23,7 cm.
Auteur:Jos van Hees
Druk:Snep Offset bv, Gorinchem
Datum:21 november 1997

AEGON-Verzekeringen
Titel:Visie en Daad.
Een boek van, voor en over Jaap Peters die na 10 jaar afscheid neemt.
Formaat:21,4 x 14,1 cm.
Auteur:Diversen
Druk:De Handelsdrukkerij van 1874 te Leeuwarden.
Datum:1993

AEGON-Verzekeringen
Titel:Slagen op het ijs.
Schaatsherinneringen
Formaat:27,9 x 24,2 cm.
Auteur:Bram Buruma
Druk:Snoeck Ducaju & Zoon Gent
Datum:2000

AEGON-Verzekeringen
Titel:Werken aan zekerheid.
Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
Formaat:29 x 21,5 cm.
Auteur:B. P. A. Gales
Druk:BV De Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden
Datum:september 1986

AEGON-Verzekeringen
Titel:Kees Storm Finist
Special van InterAEGON ter gelegenheid van het afscheid van Kees Storm.
Formaat:28,6 x 21,6 cm.
Druk:Habo Da Costa Grafische Industrie
Datum:april 2002

AG van 1824
Titel:Van AG tot FORTIS
175 jaar verzekering in België
Formaat:45 x 35 cm.
Auteur:René Brion en Jean-Louis Moreau
Datum:1999
Opmerking:Gedenkboek ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan 1824-1999

AG van 1830
Titel:Van AG tot FORTIS
175 jaar verzekering in België
Formaat:45 x 35 cm.
Auteur:René Brion en Jean-Louis Moreau
Datum:1999
Opmerking:Gedenkboek ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan 1824-1999

Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA
Titel:Geschiedenis van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam
1847 - 1 april - 1947
Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan.
Formaat:29 x 22,2 cm.
Auteur:W. L. Leclercq
Druk:Drukkerij en uitgeverij J. H. de Bussy Amsterdam
Datum:1947

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Titel:Het Paleis Kneuterdijk in de loop van de eeuwen
Formaat:19,3 x 13,4 cm.
Auteur:Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel herzien door Mr. H. Hardenberg

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Titel:Het eerste huis van Leeuwarden:
Van Burmaniastins tot Stadskantoor
Formaat:20,0 x 24,0 cm.
Auteur:Annelies M. Abelmann
Druk:B.V. de Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden
Datum:1994

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Titel:Gelderland-nummer van De Wacht
Formaat:24,2 x 16,0 cm.
Auteur:Diversen
Datum:november 1962
Opmerking:Uitgave i.v.m. in het gebruik nemen van het bijkantoor te Arnhem.

Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V.
Titel:Geen risico!
Formaat:23,0 x 15,5 cm
Auteur:Drs. P. R. M. Kroes
Druk:Den Boer Drukkers, Middelburg
Datum:1989
Opmerking:Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V.
1939 - 1989

Amersfoortse Verzekeringen, De
Titel:De Amerfoortse innoveert.
Uitgegeven in 1996 ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw hoofdkantoor.
Formaat:29,6 x 21 cm.
Auteur:Peter Beving
Druk:de Boer Cuperus, Utrecht.
Datum:1996

AMEV NV
Titel:AMEV Vision.
AMEV'ers at work: a multiple view
Formaat:30 x 22,9 cm.
Auteur:S. Gratema
G. W. Ruhé
K. Kersten
Druk:Drukkerij Meijer, Wormerveer BV
Datum:maart 1981

AMEV NV
Titel:NA VERLOOP VAN TIJD
Vier generaties verloop in dienst van de Utrecht, AMEV en FORTIS.
Formaat:14,7 x 21,5 cm.
Auteur:Martin van den Akker
Joan van der Wijck.
Druk:Thieme Groep te Houten
Datum:1999

AMEV NV
Titel:Voorzorg & de Vruchten.
Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995.
Formaat:28 x 22 cm.
Auteur:J. L. J. M. van Gerwen
N. H. W. Verbeek
Druk:A-D druk BV Zeist
Datum:1995

Amstleven, Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
Titel:Amstleven kaartenboek.
Cartografische kaarten van 1940 vervaardigd door Studio Cerlo.
Formaat:26,9 x 34,2 cm.
Auteur:Gerhard Werkman
Arend Hendriks (Pentekeningen)
Druk:N.V. Drukkerij Vada te Wageningen.
Datum:1947

Amstleven, Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
Titel:Nieuwe Schepen.
Boek uitgegeven ter verwerving van de bouwkosten voor een nieuwe motorreddingsvlet de Christian Huijgens.
Formaat:27,5 x 20,5 cm.
Druk:Steendrukkerij de Jong & Co, Hilversum
Datum:1954

ANKER VERZEKERINGEN
Titel:Een eeuw onderling verzekeren.
In 100 jaar van 'Het Noorden' naar 'Anker Verzekeringen'
Formaat:27 x 21,6 cm.
Auteur:Historisch onderzoeksburo Histodata te Groningen
Druk:Scholma Druk bv, Bedum
Datum:2007

ANOVA
Titel:ANOVA
Zorgverzekering sinds 1827. De geschiedenis van het ziekenfondsbestel in Midden-Nederland.
Formaat:30,3 x 21,7 cm.
Auteur:K. P. Companje
Druk:Drukkerij Wilco, Amersfoort
Datum:1999

ANOZ
Titel:ANOZ van A tot Z.
Vijftig jaar landelijk ziekenfonds en zijn eigen aardigheden.
Formaat:21,8 x 14,5 cm.
Auteur:E. W. van der Hoeven
Druk:Onbekend
Datum:juni 1996

ANOZ
Titel:Pieter Zuidema "uit één stuk gesneden"
Liber amoricum ivm Over ANOZ en AGA.
Formaat:27,5 x 19 cm.
Druk:Casparie, Apeldoorn
Datum:1993

ARAG
Titel:Toegang tot het recht verankerd in stevige fundamenten.
Uitgegeven ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor.
Formaat:22 x 22 cm.
Druk:Pluspoint Graphic Group
Datum:1986

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Titel:De "Arnhem"
1899 - 1949
Formaat:30 x 21,4 cm.
Druk:Een eigen gemaakt boek ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan.
Datum:1949
Opmerking:Een herinneringsboek voor de leden van de feestcommisie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van NV Levensverzekering Maatschappij "Arnhem" op 15 juni 1949.
Het feest werd gehouden in het "Sonsbeek paviljoen" te Arnhem.

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Titel:Ons Carillon,
Periodiek voor en van de buitendienst ambtenaren en stafagenten van de levensverzekering-Mij. "Arnhem"
Formaat:29,7 x 21,0 cm.
Datum:1939-1940
Opmerking:Jaargang 1
1939 - 1940

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Titel:Ons Carillon,
Periodiek voor en van de buitendienst ambtenaren en stafagenten van de levensverzekering-Mij. "Arnhem"
Formaat:29,7 x 21,0 cm.
Datum:1940-1941
Opmerking:Jaargang 2
1940 - 1941

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Titel:Ons Carillon,
Periodiek voor en van de buitendienst ambtenaren en stafagenten van de levensverzekering-Mij. "Arnhem"
Formaat:29,7 x 21,0 cm.
Datum:1941-1942
Opmerking:Jaargang 3
1941 - 1942

Artsen, Onderlinge Verzekering-Maatschappij voor
Titel:"Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn"
De geschiedenis van de Onderlinge Verzekering-Maatschappij van geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit.
Artsen-Onderlinge 1896-1996.
Formaat:24 x 16,9 cm.
Auteur:Prof. Dr. M. J. van Lieburg.
Datum:1996

            detail
Assurantie Maatschappij tegen Brandschade
Titel:RAVENSTRAATJE 3 ZUTPHEN
Formaat:20,1 x 20,1 cm.
Opmerking:In dit pand is in 1845, de Nederlanden van 1845 gestart.
In 1897 verhuisde het kantoor naar Den Haag. Het pandje staat nog steeds in Zutphen en is in gebruik als galerie.

Avéro, Achmea
Titel:Sporen en stippellijntjes.
Avero verzekeringen Centraal Beheer.
Formaat:30 x 23,5 cm.
Auteur:Drs. W. Velema
Drs. J. Dreijklufft
Druk:Walburg Pers Zutphen
Datum:1993

AVVL
Titel:50 jaar AVVL 1919-1969
Vereniging voor crematie.
Formaat:20,8 x 14,3 cm.
Datum:1969

AVVL
Titel:Wij stervelingen.
25 portretten gemaakt ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van uitvaartverzekeraar AVVL.
Formaat:28 x 22 cm.
Datum:december 1999

AVVL
Titel:75 jaar AVVL
Ontstaan uit noodzaak gegroeid door kwaliteit 1919-1994.
Formaat:25,5 x 18,3 cm.
Auteur:Kees de Lugt.
Cees Visser.
Druk:Giethoorn-NND
Datum:22 december 1994

Benschop - IJsselstein UA, Onderlinge Verzekeringsmaatschappij
Titel:100 jaar Onderlinge Verzekering in Benschop, IJsselstein en omstreken.
Formaat:21 x 15 cm.
Auteur:H. W. Luten
Druk:Drukkerij Broekzitter
Datum:2007
Opmerking:Ter gelegenheid van 100 jaar Onderlinge Verzekering in Benschop, IJsselstein en omstreken.

Blom & van der Aa
Formaat:22 x 33 cm.
Druk:Cladder & Jansen, Amsterdan

Centraal Beheer, Coöperatieve Vereeniging Amsterdam
Titel:Gedenkboek Centraal beheer 1090 - 1934
Formaat:27,4 x 21,0 cm.
Auteur:R. W. van Wieringen
Druk:NV Drukkerij G. J. Thieme te Nijmegen
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 14 januari 1934

Centraal Ziekenfonds, Het/VZS Ziektekostenverzekering
Titel:Het Centraal Ziekenfonds,
VZS Ziektekostenverzekering 1930-1990
Formaat:25,7 x 21,1 cm.
Auteur:H. Wilsens
Druk:Lecturis BV, Eindhoven
Datum:mei 1990

Centrale Arbeiders- levensverzekering Mij., De
Titel:De Centrale 75 jaar.
Met overleg en durf 1904-1979.
Formaat:29,5 x 21,6 cm.
Druk:Brouwer Offset bv
Datum:februari 1979

Centrale Arbeiders- levensverzekering Mij., De
Titel:De Centrale
Vijftig jaar arbeiders-levensverzekering 1904-1954
Formaat:20,7 x 14,4 cm.
Auteur:M. Sluyser
Datum:1954

Centrale Arbeiders- levensverzekering Mij., De
Titel:Constructieve kracht.
Uitgave van het Nederlands Verbond van vakverenigingen en van De Centrale Arbeiders-Levensverzekering.
Foto's van gebouwen die door de loop der jaren zijn gebouwd en verworven door het NVV en de Directie van de "Centrale"
Formaat:32,7 x 25,2 cm.

Centrale Arbeiders- levensverzekering Mij., De
Titel:de Centrale Centraal
Geschiedenis van de Centrale Arbeidersverzekerings- en depositobank. Opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990.
Formaat:28,2 x 22,2 cm.
Auteur:Jacques van Gerwen
Druk:A-D Druk BV, Zeist
Datum:1993

Centrale Arbeiders- levensverzekering Mij., De
Titel:Jubileumnummer van het blad "De Roeper".
1904 - 1954
Formaat:25,7 x 19,3 cm.
Auteur:H. W. van Eendenburg
L. O. de Coole
Datum:februari 1954

Centrale Landbouw-Onderlinge
Titel:Vereeniging de Centrale Landbouw Onderlinge 1090-1934
Formaat:25,7 x 29,3 cm.
Datum:1934
Opmerking:Gedenkboek ter gelegenheid van het VIJFTENTWINTIG JARIG BESTAAN 1909-1934

Concordia (leven)
Titel:1907 - 1947
Uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Concordia
Formaat:27 x 19,6 cm.
Datum:1947

Conservatrix Levensverzekeringen
Titel:Conservatrix, 125 jaar jong.
125 jaar "Conservatrix-geschiedenis" 1872-1997
Formaat:23,4 x 16,3 cm.
Auteur:Nico Rost-Onnes
Leo van der Zouw
Datum:1997

Crediet- en Depositokas, NV (CDK)
Titel:Honderdvijfentwintig jaar NV Crediet- en Depositokas.
Van kredietvereniging naar Algemene Bank 1868-1993.
Formaat:24,7 x 15,6 cm.
Auteur:Drs. M. M. Louwerens
Datum:januari 1993

De coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"
Titel:Neerlands Welvaart
Aflevering 71
Verzekeringswezen Afl. 5
Bureau Industria, Nieuwe Looyersstraat 47, Amsterdam.
Formaat:31,9 x 24,5 cm.
Druk:Van Ipenbuur & van Seldam
Amsterdam
Datum:oktober 1920

DELA
Titel:Vijftig jaar Dela 1937 - 1987
Formaat:29,7 x 21 cm.
Auteur:Drs. J.J. Dankers & drs. J. Verheul
Druk:Het Spectrum bv / Trendboek bv
Datum:1987

Delta Lloyd
Titel:Jansen is de naam.
Een exclusief gesprek tussen Gregor Frenkel Frank en Hans Eric Jansen ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Nuts Ohra.
Formaat:27 x 21 cm.
Auteur:Gregor Frenkel frank
Druk:Drukkerij Hooiberg Epe
Datum:22 maart 2001

Delta Lloyd
Titel:Op weg naar Delta Lloyd.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan Delta Lloyd Groep.
Een boek over mensen.
Formaat:27,5 x 21,7 cm.
Auteur:P. Adriaanse
Druk:Drukkerij en Uitgeversbedrijf BV Eindhoven
Datum:september 1994

Donatus U.A.
Titel:Ad Securitatem donatus, 1852-2002.
150-jarig bestaan van Donatus Verzekeringen.
Formaat:30,3 x 21,6 cm.
Auteur:Willem J. J. Boot
Druk:Flevodruk Harlingen.
Datum:6 september 2002

Donatus U.A.
Titel:St. Donatus, 1852-1952
100 jaar
Formaat:24,2 x 17,3 cm.
Auteur:Paul de Waart
Druk:Drukkerij H. J. Koersen en Zn.
Datum:1952

Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank NV Amsterdam
Titel:75 jarig bestaan der Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank
Formaat:16 x 24 cm.
Datum:3 september 1959

Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank NV Amsterdam
Titel:Waar Keizersgracht en Leliegracht tesamen spoelt
Formaat:24,5 x 19,9 cm.
Auteur:M. G. Emeis Jr.
Druk:Meijer Wormerveer NV
Datum:1969

Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank NV Amsterdam
Titel:Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank N.V. Amterdam
1884 - 1934
Formaat:30,5 x 23,7 cm.
Auteur:W. Langenberg
Datum:4 september 1934
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank NV opgericht te Amsterdam op 4 september 1884
1884 - 1934

Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit
Titel:Risico's van alle tijden.
75 jaar E.N. 1882 - 1957
Formaat:30 x 21,3 cm.
Auteur:Jacques Fahrenfort, Amsterdam
Druk:NV Boek- en Kunstdrukkerij vh Mouton & Co, 's-Gravenhage
Datum:1957

Eloy van 1875, Sint
Titel:Na Veertig Jaren
1875 - 1915
Formaat:19,7 x 26,8
Druk:Electrischr Drukkerij
G. Fontijn, Rotterdam
Datum:22 februari 1916

Europeesche Verzekeringen
Titel:75 jaar Plezier verzekerd.
uitgegeven ter gelegeheid van het 75-jarig bestaan op 25 mei 1995
Formaat:30,2 x 21,3 cm.
Auteur:Marja Verbraak
Heidi Geertsen
Wim Aalbers
Eddy Masselink (NUJ)
Druk:Casparie, Apeldoorn
Datum:1995

Falcon Leven
Titel:Vooruitzien.
Nederlanders over straks, nu en toen. Een verkenning in feiten en verwachtingen.
Formaat:26,8 x 18,9 cm.
Auteur:Edzo Doeve
Datum:november 1999

FBTO
Titel:25 jaar fbto
Formaat:27,2 x 20,1 cm.
Auteur:Klaas Jansma
Druk:Handelsdrukkerij van 1874, Leeuwarden
Datum:1981
Opmerking:Gedenkboek ter gelegenheid van het VIJFTENTWINTIG JARIG BESTAAN van FBTO 1956-1981

Fortis ASR
Titel:Fortis verzekeraars
285 jaar actief in Nederland
Formaat:21 x 29,8 cm.
Auteur:H. van Ronkel
Frido Ogier
Druk:Onkenhout B.V.
Datum:oktober 2005

Fortis ASR
Titel:De datum die de wereld veranderde. Op 1 oktober 2005 de officiële datum waarop Fortis ASR van start gaat als één grote nieuwe verzekeraar.
Formaat:17,3 x 12 cm.
Datum:10 oktober 2005

Friesche Mij Tot Onderlinge Verzekering van Schepen
Titel:Honderdveertig jaar Friesche Maatschappij tot onderlinge verzekering van schepen 1837/1977.
Formaat:20 x 20 cm.
Auteur:Hylke Speerstra
Druk:Van der Vegt en Overdiep BV
Datum:december 1977

Goudse Verzekeringen, De
Titel:Ondernemers in verzekeringen
De Goudse 1924-1999
Formaat:24,2 x 19,7 cm.
Auteur:Vera Funke
Druk:Hooiberg BV
Epe
Datum:april 1999

Groot Noordhollandsche van 1845, De

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Titel:Bouwsteenen
Uit de geschiedenis van De Groot-Noordhollandsche van 1845
Formaat:24,0 x 16,1 cm.
Auteur:Dr. A. D. Holwerda
C. D. Donath
Dr. G. I. Lieftinck

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Titel:HET HUIS DER VAN BRIENEN'S
Formaat:28,3 x 20,0 cm.
Auteur:Dr. G. I. Lieftinck
W. J. van Vloodorp
Druk:De Bussy te Amsterdam
Datum:7 december 1936
Opmerking:Hoofdkantoor van de Groot-Noordhollandsche van 1845

Haagsche van 1805, Assurantie Compagnie
Titel:1 Mei 1805-1955
Anderhalve eeuw Assurantie
Formaat:23,6 x 15,2 cm.
Auteur:B. A. de Greef
Druk:De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 's-Gravenhage.
Datum:1955

Holland van 1859
Titel:Gedenkboek 75 jarig bestaan
1859 - 6 juni - 1934
Formaat:33,4 x 23,3 cm.
Druk:Drukkerij J. de Longte te Dordrecht
Datum:1934
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

Holland van 1859
Titel:100 jaar NV Verzekering Maatschappij Holland van 1859
Formaat:30,8 x 23,8 cm.
Auteur:Ch. A. Cocheret
Druk:Drukkerij J. de Longte te Dordrecht
Datum:1959
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan

Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen
Titel:Gedenkboek ter gelegenheid van het HONDERDVIJFTIG JARIG BESTAAN van de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekering 1807-1957
Formaat:30,1 x 20,5 cm.
Auteur:Onbekend
Druk:Joh. Enschede en Zonen te Haarlem
Datum:oktober 1957

Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen
Titel:Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 1807-1907
Formaat:30 x 23,5 cm
Auteur:onbekend
Druk:Joh. Enschede en Zonen te Haarlem
Datum:1907

Hollandsche Verzekering Societeit van 1808 N.V.
Titel:175 jaar 1808 - 1983
Dat verzekeren wij U
Formaat:31,6 x 22,8 cm.
Auteur:Ben G. Janssen en Hans Schmidt.
Druk:Hofstad Druktechniek BV te Zoetermeer
Datum:1983

Hooge Huys, 't. Levensverzekeringen
Titel:Het Hooge Huys.
Het nieuwe kantoorgebouw van de Noord-Hollandsche Levensverzekering Maatschappij van 1891 te Alkmaar.
Geopend op 28-5-1931.
Formaat:24,2 x 15,6 cm.
Auteur:A.J. Kropholler
Datum:1931

Hooge Huys, 't. Levensverzekeringen
Titel:'t Hooge Huijs.
Ter gelegenheid van de overname door het Bouwfonds heeft Mr. N. J. Buur opdracht gegeven een boek te laten verschijnen over de geschiedenis van 't Hooge Huijs.
Formaat:39,8 x 32 cm.
Auteur:Anton Fasel
Druk:Drukkerij Haver, Arnhem
Datum:1984

Hooge Huys, 't. Levensverzekeringen
Titel:Ons landelijk eigendom
Meer dan een belegging alleen
Formaat:29,5 x 25,6 cm.
Auteur:J. J. Schilstra
Druk:Drukkerij Plukker BV, Schagen
Datum:23 juni 1986
Opmerking:Uitgegeven ter gelegenheid van het terugtreden van de heer Mr. N. J. Buur

ING
Titel:1891-1931 Veertig jaar levens verzekerd
Formaat:21 x 14,7 cm.
Auteur:G. L. Janssen
Druk:De Nieuwe Haagsche
Datum:1931
Object:Beid Uw Tijd

Interpolis
Titel:Gevoel en verstand
Vrijmoedige waarnemingen van de geheimschrijver van Interpolis, 1981-2003.
Formaat:21,7 x 14,5 cm.
Auteur:Roel Ferwerda
Datum:januari 2004

Jong & Co, de. Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij van
Titel:Beschouwd in het licht van hare geschiedenis en hare resultaten over het tijdvak 1909-1927.
Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest der Firma de Jong & Comp.
Formaat:30,2 x 24,5 cm.
Druk:John Enschedé en Zonen, Haarlem.
Datum:11 mei 1927

Jong & Co, de. Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij van
Titel:DE ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ
Formaat:30 x 24 cm.
Druk:Joh. Enschedé en Zonen Haarlem
Datum:Januari 1959
Opmerking:Ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan op 1 januari 1959 (1809 - 1959)

Klaverblad Verzekeringen
Titel:150 jaar Klaverblad Verzekeringen
1850-2000
Formaat:22,5 x 22,3 cm.
Auteur:Eduard van Holst Pellekaan
Tijn Sadée
Druk:Drukkerij Anraad
Nieuwegein
Datum:december 2000

Let op Uw Einde, Het begrafenisfonds
Titel:Het begrafenisfonds "Let op Uw Einde" 1847-1893.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan "Utrecht".
Formaat:23,5 x 25,3 cm.
Auteur:Drs. J. B. J. Bollerman
Drs. J. N. J. Broenink
Druk:Kon. Drukkerij van de Garde bv, Zaltbommel
Datum:1 april 1983

Levob
Titel:Gedenkboek Levob-Groep 1910-1985
75-jarig bestaan van de Levob-Groep BV.
Formaat:26,2 x 19 cm.
Auteur:E. J. A. Broeker
J. Roetman.
J. van de Vrugt.
Druk:NV Drukkerij Patria, Amersfoort.
Datum:december 1984

Mees Pierson
Titel:Schakel tussen verleden en toekomst 275 jaar traditie en vernieuwing in het Nederlandse bankwezen.
Formaat:28,7 x 22,4 cm.
Auteur:J. P.B. Jonker
Druk:Lithografie en drukwerk Grafisch Bedrijf Tuijtel
Datum:1997

Memento Mori (Zeist)
Titel:Een doodshemd heeft geen zakken.
35 jaar Memento Mori opgericht door B. van Veenendaal.
Formaat:24,7 x 16,5 cm.
Druk:A-D druk BV, Zeist
Datum:1989

Monuta
Titel:Ieder z'n eigen wens.
Monuta 75 jaar 1923-1998
Formaat:23,2 x 25 cm.
Auteur:Drs. N. D. N. Visser
Druk:BV De Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden
Datum:oktober 1998

Nationale Levensverzekering Bank
Titel:Honderd Nationale Jaren 1863-1963
Formaat:24 x 25,4 cm.
Auteur:M. G. Emeis Jr.
Druk:Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem

Nationale Levensverzekering Bank
Titel:Ons huis in Haarlem
Twee beschouwingen
Formaat:22,5 x 14,9 cm.
Auteur:Dr. C. van de Haar
Godfried Bomans
Druk:John-Enschedé en Zonen te Haarlem
Datum:1961
Opmerking: Uitgegeven ter gelegenheid van het in gebruik nemen door de Nationale Levensverzekeingsbank NV van de herbouwde en in oude stijl gebrachte behuizing, Grote Markt 21 te Haarlem

            detail
Nationale-Nederlanden
Titel:RAVENSTRAATJE 3 ZUTPHEN
Formaat:20,1 x 20,1 cm.
Opmerking:In dit pand is in 1845, de Nederlanden van 1845 gestart.
In 1897 verhuisde het kantoor naar Den Haag. Het pandje staat nog steeds in Zutphen en is in gebruik als galerie.

Nationale-Nederlanden
Titel:Ondernemen in risico.
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Nationale-Nederlanden.
Formaat:28,2 x 21,7 cm.
Auteur:J. Barendregt
Druk:A-D Druk BV Zeist
Datum:1995

Nationale-Nederlanden
Titel:Gebouw Delftse Poort.
Architectuur naar menselijke maten.
Formaat:29,7 x 21 cm.
Auteur:Drs. R. W. H. Mens
Druk:E. D. Offset BV
Datum:1991

Nationale-Nederlanden
Titel:Zekerheid in Verandering 1963-1988
Tussen gebakje en gedenkboek
Formaat:26,3 x 27,1 cm.
Auteur:Drs. J. J. Dankers
Drs. J. Verheul
Druk:Koninklijke Smeets Offset BV, Weert
Datum:1988

NCB
Titel:Van Onderlinge Waarborgmaatschappij tot Interpolis
1898 - 1978
Formaat:29,6 x 21,1 cm.
Auteur:J. Cunnen
H. Hendriks
H. Lebens
P. van Loon
M. Peters
J. Vermeer
Druk:Drukkerij NV Interpolis
Datum:5 september 1978
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan

Nederland, NV Verz op het Leven
Titel:Amsterdam in Beeld.
Formaat:17,7 x 26,6 cm.
Druk:Firma B. van Mantgen. Hofl. Amsterdam

Nederlanden van 1845, De (Levensverzekering)
Titel:Orgaan van "de Nederlanden van 1845"
De inhoud van dit orgaan is geheel gewijd aan het 50-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina, 1898-1948. Het boekje is voorzien van een getekend portret van HM. De Koningin. Tevens zijn er boekenleggers uitgegeven.
Formaat:31,2 x 24,3 cm.
Auteur:Diversen
Druk:Gebr. J & H van Langenhuijsen, 's-Gravenhage
Datum:1948

Nederlanden van 1845, De Assurantie Maatschappij
Titel:12 april 1845 - 12 april 1920
Assurantie Maatschappij tegen brandschade en op het leven.
Formaat:30,1 x 23,6 cm.
Druk:Luctor et emergo, Den Haag
Datum:1920
Opmerking:Uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan

Nederlandsche Glas Verzekerings Maatschappij
Titel:Een eeuw Glasverzekering 1861-1961.
De oudste anno 1861 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
Formaat:22,7 x 15,1 cm..
Datum:november 1961

Nederlandse Verzekerings Groep
Titel:Zekerheid voor morgen!
De geschiedenis van de Nederlandse Verzekerings Groep (1936-1996).
(100% dochter van Aegon) tgv haar 60-jarig bestaan.
Formaat:30,4 x 21,6 cm.
Auteur:N. D. N. Visser
Datum:februari 1996

Neerlandia van 1880, NV Verzekering Maatschappij
Titel:Onderlinge Brandwaarborg Mij. Neerlandia 1880-1930
Formaat:33,3 x 25,5 cm.
Datum:25 mei 1930

Nierop Assuradeuren, Van
Titel:Het is en blijft je eigen geld.
Van Nierop op de bres voor financiële vrijheid.
Formaat:22 x 14 cm.
Auteur:Jan Philip Korthals Altes
Druk:Drukkerij van Rossum Schiedam.
Datum:14 december 2000

Nillmij van 1859
Titel:Glans en Gloed
Uit donkere diepten. De wondere wereld van de edelstenen
Formaat:26,8 x 20,0 cm.
Auteur:B. Midderigh - Bokhorst (vierde druk)
Druk:N.V. Drukkerij Trio te 's-Gravenhage

Noord Braband
Titel:In Historisch Perspectief "Noord Braband" van 1843 tot 1999.
Ruim 156 jaar historie in het verzekeringswezen.
Auteur:Cor Lammertse
Wiecher Mennink
Datum:februari 2003

Noord Braband
Titel:Noord-Braband mij. Van verzekering op het leven Waalwijk
Formaat:26 x 19,5 cm.
Datum:8 maart 1933
Opmerking:Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan op 8 maart (1843 - 1933)

Noord Hollandsche Levensverzekering Mij NV
Titel:Portret van Alkmaar
uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Noord-Hollandsche Levensverzekering Mij.
Formaat:20,7 x 20,7 cm.
Auteur:Dr. John. B. Knipping
foto's: E. Enro van Gelder.
Druk:J. Muusses NV Purmerend
Datum:1966

Nut van 't Algemeen, De Maatschappij tot
Titel:Twee NUTS Eeuwen in Den Haag 1796-1996
Formaat:24,7 x 17,5 cm.
Auteur:D. Hillenius
Druk:Helton van Haeringen & Koninklijke Drukkerij De Swart
Datum:maart 1996

Nutsziekenfonds
Formaat:26,3 x 19,5 cm.
Auteur:E. J. Borgesius, administrateur
G. Brian, adjunct-administrator
Datum:1948
Opmerking:Gedenkboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan

Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit OBAS van 1815
Titel:125 jaar O.B.A.S. Brandverzekering van 1815
1815 - 1940
Formaat:31 x 23,5 cm.
Auteur:Diversen
Druk:NV D.Y. Alta's Uitgevers- en courantenbedrijf te Amsterdam
Datum:2 december 1940

Onderlinge Brandverzekerings Maatschappij "De Eendracht" U.A.
Titel:Flitsen uit 100 jaar notulen van 1902 - 2002 "De Endracht"
Formaat:30 x 21 cm.
Auteur:J. C. Boon
Druk:Sprint Print b.v. te Zwaag.
Datum:2002

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "Het Platteland" te Twello.
Titel:Het Platteland in het Goud
Formaat:27,8 x 21,3 cm.
Druk:"De IJsel" te Deventer
Opmerking:Gedenkboek verschenen bij het vijftigjarig bestaan van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "Het Platteland" gevestigd in de Gemeente Voorst, kantoor te Twello 1900 - 27 juni - 1950

Onderlinge Fonds voor Brandschade te Bunschoten.
Titel:De Eeuw van de onderlinge.
Geschiedenis van het Onderlinge Fonds voor brandschade te Bunschoten
Formaat:24,1 x 17,6 cm.
Auteur:Arie ter Beek
Druk:Univé Onderlinge Eemland
Datum:2000

Onderlinge 's- Gravenhage
Titel:Honderd jaar Den Haag.
Honderd jaar Onderlinge 's-Gravenhage 1895-1995
Formaat:22,7 x 24,5 cm.
Auteur:Floor Kist
Druk:Nauta, Zutphen
Datum:april 1995

Onderlinge van 1719 ua,De, Levensverzekering Maatschappij
Titel:"In Alles Ghetrou"
Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos.
"De Vrijwillige Liefdesbeurs" 1719-1994, 275 jarig bestaan.
Formaat:30,3 x 21,8 cm.
Auteur:Bert Sliggers
Druk:Schuyt & Co
Datum:1994

Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.
Titel:100 jaar "Onderlinge Ameland"
Geschiedenis van een eeuw "De Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 W.A.
Formaat:24 x 17,1 cm.
Auteur:Hans Bakker
Druk:Drukkerij Wielsma bv, Leeuwarden
Datum:juni 1988

Onderlinge Verzekering van Schepen, vereeniging "Oranje"
Titel:Vijfenzeventig jaar Oranje 1905 - 1980
"Een der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen"
Formaat:29,7 x 23,6 cm.
Auteur:Frits Loomeyer
J. Damminga
Druk:Knoop Haren bv
Datum:27 december 1980

Onderlinge Verzekeringmaatschappij Lek & IJssel U.A.
Titel:Uit het leven van een door en door gezonde negentiger
Formaat:24,0 x 16,1 cm.
Auteur:Wen J. C. Boon
Druk:Grafische Vormgeving Kanters, Sliedrecht
Datum:1998

Ons Belang
Titel:Gedenkboek "Ons Belang" 1898-1928.
Ter herinnering aan het 30-jarig bestaan.
Formaat:30,5 x 21,2 cm.
Datum:september 1928

OOM Verzekeringen
Titel:1940/1990 Van OOM naar O.O.M.
Het verhaal van een bijzondere verzekeringsmaatschappij.
Formaat:24,4 x 16,5 cm.
Auteur:Mr. J. G. Wigman
Datum:september 1990

OVM Verzekeringen
Titel:Gedenkboek van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 1903-1953.
Onderdeel van de L.L.TB en K.A.B.
Formaat:24,8 x 16 cm.
Auteur:Drs. A. Hutschemaekers.
Druk:H. Van der Marck en Zonen.
Datum:augustus 1953

OZ Zorgverzekeringen.
Titel:Negentig jaar OZ zorgverzekeringen.
Een rondgang door de medische geschiedenis van de regio West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en de Zuid-Hollandse eilanden
Formaat:29 x 23,2 cm.
Auteur:Prof. Dr. M. J. van Lieburg
Druk:Erasmus Publishing
Datum:25 november 2005

            detail
R.V.S. Levensverzekering Maatschappij Rotterdam
Titel:Eigendommen der R.V.S.
Formaat:15,4 x 12,2 cm.
Datum:juli 1913
Opmerking:Afbeeldingen van een gedeelte der huizen

R.V.S. Levensverzekering Maatschappij Rotterdam
Titel:Op de drempel der toekomst……
Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
Formaat:17,1 x 25,2 cm.
Druk:Offsetdruk van de Rhee's Drukkerij NV, Rotterdam
Datum:24 september 1938

R.V.S. Levensverzekering Maatschappij Rotterdam
Titel:Aan 't alom bekend Adres
Formaat:21,8 x 26,8 cm.
Druk:Van de Rhee
Opmerking:Een rondgang door het gerestaureerde kantoorgebouw der R.V.S.

R.V.S. Levensverzekering Maatschappij Rotterdam
Formaat:28,5 x 23 cm.
Datum:1936
Object:Correspondentie met v.d. Rhee's drukkerij betreffende stripverhaal "Jetje en Joe"

Raad van Arbeid
Titel:De groei van de sociale verzekering in Nederland, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid in 1970.
Formaat:27,5 x 19 cm.
Druk:Drukkerij Onkenhout N.V. A'dam
Datum:december 1969

Reaal Verzekeringen
Titel:Een Keuze
Een keuze van Jan Verheij uit de Reaal collectie samengesteld van 1992, uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van J. C. Verheij, lid Raad van Bestuur SNS Reaal Groep
Formaat:24 x 18 cm.
Druk:Drukkerij Koenders & van Steijn, Badhoevedorp
Datum:1992

Rialto Verzekeringen
Titel:Nederlandse bruggen over de hele wereld Deel 3
Formaat:21 x 29,8 cm.
Datum:2000

Rialto Verzekeringen
Titel:De mooiste spoorbruggen van de wereld deel 4
Formaat:21 x 29,7 cm.
Datum:december 2001

Rialto Verzekeringen
Titel:De 15 mooiste bruggen van de wereld Deel1
Formaat:21 x 29,8 cm.
Druk:Drukkerij van Waesberge Rotterdam
Datum:1998

Rialto Verzekeringen
Titel:De 15 mooiste bruggen van Nederland, Deel 2.
Formaat:21 x 29,7 cm.
Druk:van Waesberge, Rotterdam
Datum:15-10-1999

Robein Leven
Titel:Jaarverslag 2006
Formaat:30 x 21 cm.
Datum:2007

Robein Leven
Titel:Fortuin Flits
Formaat:27 x 21 cm.
Datum:december 2006
Opmerking:Ter gelegenheid van 25 jaar Robein Leven.

Stad Rotterdam anno 1720
Titel:Het profiel van de Stad Rotterdam anno 1720.
Diverse artikelen verschenen in het voorjaar 1980 in de VVP.
Formaat:29,7 x 20,8 cm.
Auteur:W. B. P. J. Blokhuis
Datum:juni 1980

Stad Rotterdam anno 1720
Titel:NV Maatschappij van Assurantie, Discontering en beleening der stad Rotterdam anno 1720 Levensverzekering Maatschappij "Stad Rotterdam" Concern M. van Marle.
Een Nederlandsch bedrijf door de eeuwen heen.
Boekje over het verleden en heden voor verzekerde, candidaat-verzekerde of tussenpersoon.
Formaat:19,3 x 13 cm.
Druk:ARPS, Rotterdam
Datum:november 1956

Stad Rotterdam anno 1720
Titel:Van Oude naar nieuwe Hoofdpoort.
Geschiedenis van het assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 NV 1720-1990.
Ter gelegenheid van het 270-jarig jubileum en de opening van het nieuwe hoofdkantoor.
Formaat:24 x 16,6 cm.
Auteur:P. Th. Van de Laar
H. H. Vleesenbeek
Druk:Joh. Enschede en Zonen, Haarlem
Datum:november 1990

Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering, SOBH
Titel:75 jaar SOBH.
SOBH, een terugblik met vooruitzichten. 75 jaar belicht in twaalf hoofdstukken.
Formaat:21 x 21 cm.
Druk:Drukkerij Rhoon, Heerjansdam.
Datum:1999

Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering, SOBH
Titel:Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering.
Formaat:20,9 x 16 cm.
Auteur:Mej. C. W. M. de Vrankrijker
Druk:Drukkerij Abels BV, Utrecht
Datum:december 1979

Tiel Utrecht
Titel:Het huis van de Tiel Utrecht Brandverzekering 1811.
Een geschiedenis van de gebouwen en de bewoners van Kromme Nieuwe Gracht 71-82 van de middeleeuwen tot heden.
Uitgegeven bij het 150-jarig bestaan van de Utrechtse Algemeene Brandwaarborg.
Formaat:22,5 x 15 cm.
Auteur:J. W. Niemeyer.
Druk:Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem
Datum:1961

Transvemij
Titel:Sporen in de tijd.
25 jaar Transvemy 1962-1987
Formaat:22 x 31,6 cm.
Auteur:Hans Vogelesang
Druk:Pitman bv Goes
Datum:december 1987

Trias Zorgverzekeraar
Titel:Verzekerd van zorg.
De geschiedenis van de sociale en regionale zorgverzekeraar Trias
Auteur:Hans Ellenbroek
Datum:1997

Univé Het Platte Land, Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Titel:De vruchten van 100 jaar Het Platteland
1900-2000
Formaat:21,7 x 30,0 cm.
Datum:mei 2000

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Titel:DE UTRECHT
Dit boekje is gewijd aan het landgoed "De Utrecht", eigendom van de NV Levensverzekering Maatschappij "Utrecht", gelegen onder de gemeenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde en Diessen in de provincie Noord-Brabant
Datum:Eind 1940 begin 1950

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Titel:HET JOHAN DE WITT-HUIS
Uitgegeven door de N.V. Levensverzekerings-Maatschappij "Utrecht" bij gelegenheid van de officiële ingebruikneming van het Johan de Witt-huis.
Formaat:30,3 x 21,5 cm.
Auteur:Drs. J. van Heijst
C. W. Royaards
Datum:8-9-1966

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Titel:40 jaren arbeid op het Brabantse zand.
Formaat:23,3 x 14,8 cm.
Druk:Drukkerij A. Reijnen Tilburg
Datum:Esbeek, januari 1941

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Titel:Lachen is leven.
Een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot 1958 t.g.v. 75 jarig bestaan "Utrecht".
Formaat:27,5 x 19,7 cm.
Auteur:Mr. E. Elias
A. Duif
Druk:Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem
Datum:6 augustus 1958

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Titel:Utrecht Vizier 1883-1983: de Utrecht Honderduit.
Dit is een uitgave voor het personeel van NV AMEV, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NV Levensverzekering Maatschappij "Utrecht".
Auteur:Diversen
Druk:Boom-Ruygrok BV, Haarlem
Datum:1983

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Formaat:15,7 x 22 cm.
Druk:Lichtdruk Versluys & Scherjan, Utrecht
Opmerking:Souvenir aan het landgoed "de Utrecht"

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Formaat:16,6 x 24,3 cm.
Datum:1933
Opmerking:Eigendoms overzicht "de Utrecht", in de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal.

Utrechtse Verzekerings Bank (UVB)
Titel:Gedenkboek 1923-1948
Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig jubileum.
Formaat:25,4 x 19 cm.
Datum:november 1948

Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam)
Titel:Een halve eeuw V.L.M.
Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij te Veendam 1899-1949
Formaat:25 x 17,5 cm.
Auteur:Dr. C. Mensch
Druk:Drukkerij gebroeders Heitsema C.V. Groningen.

Verbond van Verzekeraars
Titel:Goede wijn behoeft geen krans.
Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
Formaat:29,2 x 24,7 cm.
Auteur:Jacques van Gerwen
Druk:A-D Druk BV Zeist
Datum:november 1996

Verzekeringsblad, Het
Titel:Jubileumnummer 90 jaar Het VB 1910-2000.
40 Visies op de toekomst, gestoeld op feiten uit het verleden.
Formaat:29,6 x 21 cm.
Druk:Plantijn Casparie, Den Haag, onderdeel van Roto Smeets.
Datum:6 juli 2000

Verzekeringsblad, Het
Titel:Liber Amicorum ALAM van Rooijen 25 jaar hoofdredacteur van Het Verzekeringsblad.
Formaat:24,3 x 16,8 cm.
Druk:Kluwer
Datum:4 december 1997

Verzekeringskamer
Titel:Gedenkboek Verzekeringskamer 1923 - 1948
Formaat:26,7 x 19,7 cm.
Auteur:L. H. van 't Spant
Mr. Dr. J. van Bruggen
J. G. H. Sauveplanne
D. Bijl
Mr. Dr. F. Sleutelaar
Dr. C. Campagne
Jhr. S. M. M. Alting van Seusauen
Dr. J. Engelfriet
Druk:Staatsdrukkerij en Uitgeverij bedrijf 's-Gravenhage
Datum:1948

Woudsend Verzekeringen
Titel:170 jaar. Een eigen kijk op boerderijen
Uitgave ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij Woudsend AO1816 UA.
Formaat:28,7 x 22,3 cm.
Auteur:S. J. van der Molen
Paul Vogt.
Datum:1986

Zevenwouden Verzekeringen
Titel:Zevenwouden Verzekeringen door een eeuw heen 1901-2001
Formaat:24,6 x 17,4 cm.
Auteur:Drs. Ria Efdée
Druk:Brouwer & Wielsma BV Heerenveen
Datum:juni 2001

Zevenwouden Verzekeringen
Titel:Zevenwouden.
Oog voor detail.
Complete metamorfose van het kantoorpand.
Formaat:14 x 21,3 cm.
Auteur:Diversen
Datum:1 december 2007

ZLM Verzekeringen
Titel:Te Goeder Naam en Faam.
50 jaar ZLM Verzekeringen.
Formaat:25,1 x 25,1 cm.
Druk:de Vries Communicatie Centrum, Zierikzee
Datum:2001

Zwitserleven
Titel:Het Zwitserleven Busboek.
Met tekeningen van kinderen uit de verzekeringswereld.
Formaat:32,5 x 23,9 cm.
Datum:1986

Zwolsche Algemeene N.V.
Titel:Zwolsche Algemeene
100 jaar 1902-2002
Formaat:25,7 x 23,2 cm.
Auteur:Will Rijnders
Gejus van Diggele
Druk:Drukkerij Tesink, Zutphen
Datum:31 januari 2002