OP ZOEK NAAR ….....

De opzet van ons museum is zo uitgebreid, dat we altijd op zoek blijven naar nieuw materiaal. De enige beperking die wij hebben is dat het om Nederlandse verzekeraars dient te gaan.

Onze aandacht gaat vooral uit naar geëmailleerde reclameborden, posters, polissen, penningen en gedenkboeken. Maar ook vloeibladen, asbakken, oude kalenders, sigarenbandjes, speldjes, oude boekjes over verzekeringen, puzzels etc.etc.

De ervaring leert ons dat veel materiaal zo maar ergens ligt en dan bij een grote schoonmaak alsnog wordt opgeruimd. Zonde!

Heeft u materiaal liggen, stuur dan een e-mailbericht, hvanvroenhoven@hetnet.nl, of neem telefonisch contact op met Harrie van Vroenhoven, telefoonnummer: 0499-398705.