NIEUW DOOR HET MUSEUM VERWORVEN ITEMS

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Datum:1939-1940
Formaat:29,7 x 21,0 cm.
Titel:Ons Carillon,
Periodiek voor en van de buitendienst ambtenaren en stafagenten van de levensverzekering-Mij. "Arnhem"
Opmerking:Jaargang 1
1939 - 1940

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Datum:1940-1941
Formaat:29,7 x 21,0 cm.
Titel:Ons Carillon,
Periodiek voor en van de buitendienst ambtenaren en stafagenten van de levensverzekering-Mij. "Arnhem"
Opmerking:Jaargang 2
1940 - 1941

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Datum:1941-1942
Formaat:29,7 x 21,0 cm.
Titel:Ons Carillon,
Periodiek voor en van de buitendienst ambtenaren en stafagenten van de levensverzekering-Mij. "Arnhem"
Opmerking:Jaargang 3
1941 - 1942

Amstleven, Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
Penning
Uitgegeven:1930
Afmetingen:diam. 60 mm. Brons
Medailleur:Christiaan Johannes van der hoef
Atelier:Koninklijke Begeer BV Voorschoten
G. Landi:De medailles van de verzekering.
nr: 4

Hollandsche Verzekering Societeit van 1808 N.V.
Gedenkboek
Datum:1983
Formaat:31,6 x 22,8 cm.
Auteur:Ben G. Janssen en Hans Schmidt.
Druk:Hofstad Druktechniek BV te Zoetermeer
Titel:175 jaar 1808 - 1983
Dat verzekeren wij U

Nederlanden van 1845, De Assurantie Maatschappij
Gedenkboek
Datum:1920
Formaat:30,1 x 23,6 cm.
Druk:Luctor et emergo, Den Haag
Titel:12 april 1845 - 12 april 1920
Assurantie Maatschappij tegen brandschade en op het leven.
Opmerking:Uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan

Nationale Levensverzekering Bank
Gedenkboek
Datum:1961
Formaat:22,5 x 14,9 cm.
Auteur:Dr. C. van de Haar
Godfried Bomans
Druk:John-Enschedé en Zonen te Haarlem
Titel:Ons huis in Haarlem
Twee beschouwingen
Opmerking: Uitgegeven ter gelegenheid van het in gebruik nemen door de Nationale Levensverzekeingsbank NV van de herbouwde en in oude stijl gebrachte behuizing, Grote Markt 21 te Haarlem

Holland van 1859
Gedenkboek
Datum:1934
Formaat:33,4 x 23,3 cm.
Druk:Drukkerij J. de Longte te Dordrecht
Titel:Gedenkboek 75 jarig bestaan
1859 - 6 juni - 1934
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

Holland van 1859
Gedenkboek
Datum:1959
Formaat:30,8 x 23,8 cm.
Auteur:Ch. A. Cocheret
Druk:Drukkerij J. de Longte te Dordrecht
Titel:100 jaar NV Verzekering Maatschappij Holland van 1859
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan

Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank NV Amsterdam
Gedenkboek
Datum:4 september 1934
Formaat:30,5 x 23,7 cm.
Auteur:W. Langenberg
Titel:Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank N.V. Amterdam
1884 - 1934
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank NV opgericht te Amsterdam op 4 september 1884
1884 - 1934

NCB
Gedenkboek
Datum:5 september 1978
Formaat:29,6 x 21,1 cm.
Auteur:J. Cunnen
H. Hendriks
H. Lebens
P. van Loon
M. Peters
J. Vermeer
Druk:Drukkerij NV Interpolis
Titel:Van Onderlinge Waarborgmaatschappij tot Interpolis
1898 - 1978
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan

Centraal Beheer, Coöperatieve Vereeniging Amsterdam
Gedenkboek
Formaat:27,4 x 21,0 cm.
Auteur:R. W. van Wieringen
Druk:NV Drukkerij G. J. Thieme te Nijmegen
Titel:Gedenkboek Centraal beheer 1090 - 1934
Opmerking:Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 14 januari 1934

Verzekeringskamer
Gedenkboek
Datum:1948
Formaat:26,7 x 19,7 cm.
Auteur:L. H. van 't Spant
Mr. Dr. J. van Bruggen
J. G. H. Sauveplanne
D. Bijl
Mr. Dr. F. Sleutelaar
Dr. C. Campagne
Jhr. S. M. M. Alting van Seusauen
Dr. J. Engelfriet
Druk:Staatsdrukkerij en Uitgeverij bedrijf 's-Gravenhage
Titel:Gedenkboek Verzekeringskamer 1923 - 1948

Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V.
Gedenkboek
Datum:1989
Formaat:23,0 x 15,5 cm
Auteur:Drs. P. R. M. Kroes
Druk:Den Boer Drukkers, Middelburg
Titel:Geen risico!
Opmerking:Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V.
1939 - 1989

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "Het Platteland" te Twello.
Gedenkboek
Formaat:27,8 x 21,3 cm.
Druk:"De IJsel" te Deventer
Titel:Het Platteland in het Goud
Opmerking:Gedenkboek verschenen bij het vijftigjarig bestaan van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "Het Platteland" gevestigd in de Gemeente Voorst, kantoor te Twello 1900 - 27 juni - 1950

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Gedenkboek
Datum:7 december 1936
Formaat:28,3 x 20,0 cm.
Auteur:Dr. G. I. Lieftinck
W. J. van Vloodorp
Druk:De Bussy te Amsterdam
Titel:HET HUIS DER VAN BRIENEN'S
Opmerking:Hoofdkantoor van de Groot-Noordhollandsche van 1845

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Gedenkboek
Formaat:24,0 x 16,1 cm.
Auteur:Dr. A. D. Holwerda
C. D. Donath
Dr. G. I. Lieftinck
Titel:Bouwsteenen
Uit de geschiedenis van De Groot-Noordhollandsche van 1845

Onderlinge Verzekeringmaatschappij Lek & IJssel U.A.
Gedenkboek
Datum:1998
Formaat:24,0 x 16,1 cm.
Auteur:Wen J. C. Boon
Druk:Grafische Vormgeving Kanters, Sliedrecht
Titel:Uit het leven van een door en door gezonde negentiger

Centrale Arbeiders- levensverzekering Mij., De
Gedenkboek
Datum:februari 1954
Formaat:25,7 x 19,3 cm.
Auteur:H. W. van Eendenburg
L. O. de Coole
Titel:Jubileumnummer van het blad "De Roeper".
1904 - 1954

Groot Noordhollandsche van 1845, De
Gedenkboek

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Datum:1994
Formaat:20,0 x 24,0 cm.
Auteur:Annelies M. Abelmann
Druk:B.V. de Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden
Titel:Het eerste huis van Leeuwarden:
Van Burmaniastins tot Stadskantoor

De coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"
Gedenkboek
Datum:oktober 1920
Formaat:31,9 x 24,5 cm.
Druk:Van Ipenbuur & van Seldam
Amsterdam
Titel:Neerlands Welvaart
Aflevering 71
Verzekeringswezen Afl. 5
Bureau Industria, Nieuwe Looyersstraat 47, Amsterdam.

Onderlinge Verzekering van Schepen, vereeniging "Oranje"
Gedenkboek
Datum:27 december 1980
Formaat:29,7 x 23,6 cm.
Auteur:Frits Loomeyer
J. Damminga
Druk:Knoop Haren bv
Titel:Vijfenzeventig jaar Oranje 1905 - 1980
"Een der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen"

Nillmij van 1859
Gedenkboek
Formaat:26,8 x 20,0 cm.
Auteur:B. Midderigh - Bokhorst (vierde druk)
Druk:N.V. Drukkerij Trio te 's-Gravenhage
Titel:Glans en Gloed
Uit donkere diepten. De wondere wereld van de edelstenen

Onderlinge Fonds voor Brandschade te Bunschoten.
Gedenkboek
Datum:2000
Formaat:24,1 x 17,6 cm.
Auteur:Arie ter Beek
Druk:Univé Onderlinge Eemland
Titel:De Eeuw van de onderlinge.
Geschiedenis van het Onderlinge Fonds voor brandschade te Bunschoten

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Datum:november 1962
Formaat:24,2 x 16,0 cm.
Auteur:Diversen
Titel:Gelderland-nummer van De Wacht
Opmerking:Uitgave i.v.m. in het gebruik nemen van het bijkantoor te Arnhem.

Zevenwouden Verzekeringen
Gedenkboek
Datum:1 december 2007
Formaat:14 x 21,3 cm.
Auteur:Diversen
Titel:Zevenwouden.
Oog voor detail.
Complete metamorfose van het kantoorpand.

Fortis ASR
Gedenkboek
Datum:10 oktober 2005
Formaat:17,3 x 12 cm.
Titel:De datum die de wereld veranderde. Op 1 oktober 2005 de officiële datum waarop Fortis ASR van start gaat als één grote nieuwe verzekeraar.

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Formaat:19,3 x 13,4 cm.
Auteur:Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel herzien door Mr. H. Hardenberg
Titel:Het Paleis Kneuterdijk in de loop van de eeuwen

Arnhem, Levensverzekering Maatschappij
Gedenkboek
Datum:1949
Formaat:30 x 21,4 cm.
Druk:Een eigen gemaakt boek ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan.
Titel:De "Arnhem"
1899 - 1949
Opmerking:Een herinneringsboek voor de leden van de feestcommisie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van NV Levensverzekering Maatschappij "Arnhem" op 15 juni 1949.
Het feest werd gehouden in het "Sonsbeek paviljoen" te Arnhem.

Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit
Gedenkboek
Datum:1957
Formaat:30 x 21,3 cm.
Auteur:Jacques Fahrenfort, Amsterdam
Druk:NV Boek- en Kunstdrukkerij vh Mouton & Co, 's-Gravenhage
Titel:Risico's van alle tijden.
75 jaar E.N. 1882 - 1957

Onderlinge Brandverzekerings Maatschappij "De Eendracht" U.A.
Gedenkboek
Datum:2002
Formaat:30 x 21 cm.
Auteur:J. C. Boon
Druk:Sprint Print b.v. te Zwaag.
Titel:Flitsen uit 100 jaar notulen van 1902 - 2002 "De Endracht"

Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.
Gedenkboek
Datum:juni 1988
Formaat:24 x 17,1 cm.
Auteur:Hans Bakker
Druk:Drukkerij Wielsma bv, Leeuwarden
Titel:100 jaar "Onderlinge Ameland"
Geschiedenis van een eeuw "De Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 W.A.

*Algemeen*

Gedenkboek
Formaat:33,1 x 26,2 cm.
Auteur:Mr. R. Mees
Druk:Koninklijke Boek- en Steendrukkerij CORNs IMMIG & Zoon Rotterdam
Titel:R. Mees & Zoonen
1720-1920
Opmerking:Ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan

Utrecht, N.V. Levensverzekering Maatschappij
Relatiegeschenk
Afmetingen:diam. 16 cm.hoogte 8,5 cm.
Object:Snoeptrommeltje

Hooge Huys, 't. Levensverzekeringen
Gedenkboek
Datum:23 juni 1986
Formaat:29,5 x 25,6 cm.
Auteur:J. J. Schilstra
Druk:Drukkerij Plukker BV, Schagen
Titel:Ons landelijk eigendom
Meer dan een belegging alleen
Opmerking:Uitgegeven ter gelegenheid van het terugtreden van de heer Mr. N. J. Buur

Univé Het Platte Land, Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Gedenkboek
Datum:mei 2000
Formaat:21,7 x 30,0 cm.
Titel:De vruchten van 100 jaar Het Platteland
1900-2000