BOEKEN, WAARONDER STUDIEBOEKEN

De materie van verzekeringen is zeer ingewikkeld. Het biedt ondernemers en particulieren ruime mogelijkheden om zich dekking te verschaffen tegen risico's van onze gecompliceerde samenleving.

Een tussenpersoon, maar ook een deskundige van een verzekeringsmaatschappij, dienen over uitvoerige assurantiekennis te beschikken om een verzekerde de juiste voorlichting te kunnen geven om uiteindelijk een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

In de loop der jaren is het aantal boeken over verzekeringen fors uitgebreid door o.a. het verplicht stellen van diploma's.
Wij beschikken reeds over tientallen boeken maar mede door onze verzamelwoede is dit uitgebreid door diverse giften van collega's en ex-studieleiders.Algemene Assurantiekennis's-Gravenhage
Martinus Nijhof
1e druk
H. van Barneveld1951

Algemene Assurantiekennis's-Gravenhage
Martinus Nijhof
4e druk
H. van Barneveld1964

Algemene Assurantiekennis's-Gravenhage
Martinus Nijhof
5e druk
H. van Barneveld1966

Algemene Assurantiekennis's-Gravenhage
Martinus Nijhof
8e druk
H. van Barneveld1972

Almanak
Voor de Produkten aansprakelijkheid

de Bussy Uitgeverij
Mr. M. M. Mac Lean en Prof. Mr. B. Wessels1993

Assurantie Marketing PraktijkboekDeventer
Kluwer
Versie 1981/1982
A. van Elst, C. L. R. X. M. Malingrť, E. M. J. A. van Uyen.1981

Assurantie Marketing PraktijkboekDeventer
Kluwer
Versie 1982/1983
A. van Elst, C. L. R. X. M. Malingrť, E. M. J. A. van Uyen.1982

Assurantiebemiddeling, Wet's-Gravenhage
"Unitas" Bond van Verenigingen van Assurantie agenten
Mr. J. van Beek

Assurantiejaarboek 2002 CBS's-Gravenhage
Mr. J.S. Boer
R. J. van der Bie (CBS)
E. Beukema (Kluwer)
2003

Assurantiejaarboek 2003 CBS
Drs. K. Sok
R. J. van der Bie (CBS)
E. Beukema (Kluwer)
2004

ASSURANTIňNRotterdam
C. A. J. van Dishoeck Bussum
M. StibbeMaart, 1964

B- Gids
Algemeene friesche Levensverzekering Mij.
De Groot-Noordhollandsche van 1845
Algemeene Friesche Brandverzekering Mij.
Vragen+Antwoorden ivm het B- examen

1959

Bedrijfsverzekering, Theorie en Praktijk der,'s-Gravenhage
Martinus Nijhof
2e druk
Dr. J. W. H. van Oostveen1946

Beginselen der Staathuishoudkunde's- Hertogenbosch
LCG Malberg
9e druk
Mr. Dr. Ch. Raaijmakers1934

Brandverzekering, Theorie en Praktijk der,'s-Gravenhage
Martinus Nijhof
3e herziene druk
Dr. J. W. H. van Oostveen1946

C- Gids
Algemeene friesche Levensverzekering Mij.
De Groot-Noordhollandsche van 1845.
Vragen+Antwoorden ivm het C- examen

1958

Clio betaalt premie
Historisch tafereel der Verzekeringen.
Tentoonstelling 35-jarig bestaan van de V.P.V.

Gemeente drukkerij Rotterdam
Drs. R. H. Krans.1975

Consumentenkrediet,
Advies voorontwerp op het door de commissie voor consumenten-aangelegenheden uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Justitie en van FinanciŽn
's-Gravenhage
SER
2 mei 1985

De geschiedenis van de WAO in NederlandApeldoorn
Centraal Beheer Achmea
Agora Opleiding
2005

De Vliegende Hollander
Orgaan van de N.V. Brandverzekeringmaatschappij "Holland van 1859"
Dordrecht
1949

Details voor een slimme en succesvolle adviseurNieuw-Vennep
DIN BV
Bart van Luijk & Joep van den Eijkel1998

FinanciŽle Dienstverlening
Memo
Amsterdam
NIBE / SVV
2e editie
2006

Geschiedenis van Handel en Bedrijf, vooral in NederlandGroningen/'s-Gravenhage
J. B. Wolters uitgevers Maatschappij NV
3e druk
Dr. C. te Lintum1930

Geschiedenis van Handel en Bedrijf,
Vooral in Nederland.
Groningen/'s-Gravenhage
J. B. Wolters uitgevers Maatschappij NV
3e druk
Dr. C. te Lintum1930

Gids na een overlijden.
Handleiding voor nabestaanden voor zakelijke beslissingen en voor de verwerking van het verlies.
Utrecht
LSR Boom-Planeta BV
14e druk
Drs. M. Strootman-Drs. A. R. M. Polspoel1996

Handboek voor vertegenwoordigersLeiden
H. E. Stenfert Kroese N.V.
A. L. de Bruyn1952

Handleiding (de "Utrecht")
Voor de administratie vv ten dienste van de agenten der NV Levensverzekering Maatschappij "Utrecht".
Utrecht
1e druk
J. H. A. Heere1939

Handleiding (de "Utrecht")
Voor de administratie vv ten dienste van de agenten der NV Levensverzekering Maatschappij "Utrecht".
Utrecht
2e druk
J. H. A. Heere1939

Het intermediair in beweging
Op weg naar een toekomstvaste bedrijfsvoering. ISI-project

Telematica Instituut
Piet Boekhoudt
Henny de Vos
Hugo ter Doest
maart 2006

Innoveren in de Gezondheidszorg.
Theorie, praktijk en onderzoek
Maarssen
Elsevier Gezondheidszorg
Roland van Linge2006

KNMG, afdeling Midden-Brabant
150 jaar in geneeskunst en vriendschap
1849-1999
Tilburg
Jan A. M. van Eijck1999

Levensverzekeringbedrijf, Het Huidige Nederlandse.
in het bijzonder met betrekking tot het vraagstuk van waardevastheid en welvaart + vastheid.
Rotterdam
Universitaire Pers
1965
Proefschrift, 14-10-1965.
Leendert Marten van Leeuwen.
1965

Pensioenverevening in de praktijk
Vragen en antwoorden
Ministerie van Justitie
1995

Recht en onrecht, rond rouwen en trouwen.Deventer
Kluwer
Mr. H. A. A. van Hazendonk
Mr. W. Meyling
1981

Recht op de burger af.
Toelichting bij enige hoofdstukken van het burgerlijk recht.
Cursusboek behorende bij de Teleaccursus.
Utrecht
Stichting Televisie Academie Teleac.
Mr. A. Komen en Mr. G. J. Wolffensperger1973

Rente-, annuÔteiten - en sterftetafelsGroningen
P. Noordhoff
J. Du Saar1915

Rien Ne Va Plus,
De Strekking van het wetsontwerp Brede Herwaardering.
Lelystad
Drukkerij Verwey bv
Pieter C. Fortuin1990

Schade-Verzekering, De
Schriftelijke cursus ten dienste van het Assurantiebedrijf, samengesteld door de Amsterdamsche Beurs Club.
Amsterdam
Mr. J. H. G. Zeelenberg, secr. V.directie NV Nederlandsche LloydJaren 40

Stichting Vakontwikkeling VerzekeringsbedrijfUtrecht
schriftelijke B- CursusJaren 60

Studies over zekerheids-arrangementen
Risico's risicobestrijding en verzekeringen vanaf de Middeleeuwen.
Amsterdam/'s-Gravenhage
Verbond van Verzekeraars
Koninklijke WŲhrman BV
Jacques van Gerwen en Marco M. D. van Leeuwen1996

Trentbreuk.com
Effecten van de digitale golf in financiŽle dienstverlening

Adaptive Services BV
Dick-Jan Abbringh2005/2006

Van ISIS TOT MERCURIUS
Verkoop van Verzekeringen.
Amsterdam
Van Soeren & Co.
2e druk
G. H. Ezendam

Van Weduwenverbranding tot weduwenpensioen.
Flitsen uit antropologie en recht.
Rotterdam
Nationale Nederlanden
Prof. Mr. L. J. M. N. Nouwen1974

Verbond van Verzekeraars
Verzekerd van Cijfers 2007
Den Haag
DeltaHage bv
2007

Verzekeringswazen, Encyclopaedie voor hetAmsterdam
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
B. Laumans1941

Visies, op de rol van de overheid en de toekomst van onze inkomenszekerheid.
Allianz Nederland Schadeverzekering NV
Rotterdam
NPN Drukkers, Breda
Ellen Kleverlaan.2007

Waarborg voor de toekomst
Dit Leerboekje behoort bij de onderwijstentoonstelling
gehouden te 's-Gravenhage.
Onderwerp levensverzekering.
's-Gravenhage
Brouwer en Co.
1962

Ziekenfonds, Twee en halve eeuw.'s-Gravenhage
E. L. J. van den Abeelenfebruari 1959